Shop Mobile More Submit  Join Login
Rakion Divinity : Damned Knight by NemoRAK Rakion Divinity : Damned Knight by NemoRAK
Last pic for year .
Damned Knight made by me :D.The charater from Rakion game.
_Paper A3.
_Pencil HB-6B.
_Draw in 30 hours , edit by PS
Hope all like it :)
Add a Comment:
 
:iconknightofspades:
KnightofSpades Featured By Owner Aug 20, 2015
Amazing details and shadow. Great work!
Reply
:iconrakionista:
Rakionista Featured By Owner Mar 26, 2014
Added to :iconrakion-fan-club:
Reply
:icondjoevil:
djoevil Featured By Owner Aug 20, 2013
i like it so much
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Aug 20, 2013  Student
thx you , im glad you like it ;)
Reply
:iconjayroejohnson:
jayroejohnson Featured By Owner Nov 22, 2012
Man, this is really cool.
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner May 15, 2012  Student
ừ, cám ơn bạn, bức vẽ này ḿnh vẽ lâu lắm rồi :D
Reply
:icondeanyvan:
DeanyVan Featured By Owner May 15, 2012  Hobbyist Digital Artist
tôi thích các hoa văn và họa tiết trên bộ giáp :)
Reply
:iconladyshizika:
LadyShizika Featured By Owner Mar 29, 2012
very very very AMAZING!!! i so love your drawing of the swordsman! still playing rakion? o.o
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Mar 29, 2012  Student
Thx u ^^ , i have play Rakion but not much time :)
Reply
:iconladyshizika:
LadyShizika Featured By Owner Apr 19, 2012
i see, well if ever you play and maybe wanted company you can add meh :D
[nj]shizika
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Apr 20, 2012  Student
Thx,but i not play Rakion 3 month ago ^^.Btw,u want me work in ur company ?How about this ?
Reply
:iconladyshizika:
LadyShizika Featured By Owner Jul 6, 2013
*facepalm* i meant company...as in team mate in rakion ^_^" sorry about that...
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Jan 31, 2012  Student
cái đó vẽ dễ mà em, cứ vẽ dần dần lên thôi , có mấy cái h́nh elip đó , em để ư kĩ sẽ thấy , nó cứ đan đan vào nhau rồi cho đậm, nhạt thôi, không có ǵ đâu ^^
Reply
:iconv2b1991:
V2B1991 Featured By Owner Jan 31, 2012
Phan bong cua giap cai nay anh ta dep qua! Ma cai chuong luc cua no anh ve kieu gi the? Ta tay cai do day a?
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Jan 14, 2012  Student
thx u alot ^^
Reply
:iconnaeran:
Naeran Featured By Owner Jan 14, 2012  Hobbyist General Artist
Just... wow... :faint:
It's incredible! :noes:
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Jan 5, 2012  Student
vây hả, anh cũng nghĩ anh hợp vẽ mấy cái thể loại này hơn :) , cám ơn em nhé ^^
Reply
:iconglueknight:
glueknight Featured By Owner Jan 4, 2012  Hobbyist Traditional Artist
a vẽ mấy cái này đỉnh hơn nhiều chân dung :) chi tiết dă man XD
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Jan 3, 2012  Student
THX U^^
Reply
:iconsilenthill007:
SilentHill007 Featured By Owner Jan 3, 2012  Hobbyist General Artist
very smooth sketching :D
Reply
:iconalice19sai:
Alice19sai Featured By Owner Dec 30, 2011  Hobbyist Traditional Artist
*facepalm* :iconfacepalmplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 30, 2011
Image Size
1.6 MB
Resolution
1300×1058
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,507
Favourites
46 (who?)
Comments
21
Downloads
182
×